Kulturminner

-  på og ved golfbanen -

Teested for golfbane i Gausdal i 1930 årene

Helleristninger 

Gravhaug  på Stiklestad GK.

I bakgrunnen gravhaug ved Salten GK

Kultursti på Kongsvingers GK 

Merket kulturminne på Vestfold GK

Rester etter panservern på Halden GK

Rydningsfylling på Haga GK

Historie er identitet

Mange norske golfklubber har kulturminner på og ved banen sin, og de klubbene som allerede har gjennomført tiltak for å ivareta og synliggjøre disse, har sett mange positive effekter av det. De har opplevd økt anseelse og bedre samarbeid med lokalsamfunnet, større forståelse for golfens samfunnsbidrag, økt oppslutning om klubben og flere medlemmer.

Er du en historieinteressert golfer og glad i klubben din? Vi i Faggruppe golfhistorie håper at denne websiden kan vekke interesse for kulturminner på og ved golfbanen, og kanskje bidra til at nye prosjekter settes i gang.