Riksantikvaren

Riksantikvaren har mange støtteordninger, og de fleste søknader sendes til/via fylkeskommunene.

Les mer

Kulturrådet

Kulturrådet gir støtte til kunst og kultur over hele landet. Rådet har støtteordninger for mange typer prosjekter og kulturarbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond.

Les mer

Kulturminnefondet

Kulturminnefondets nettside har mye relevant og viktig informasjon.

Les mer

Private støtteordninger

Det finnes en mengde stiftelser, fond og legater det kan søkes støtte fra i forbindelse med et kulturminneprosjekt.

Les mer

En praktisk håndbok

Historieinteresserte golfere trenger heldigvis ikke å finne opp kruttet på nytt. «Kulturminner i kommunen – Håndbok for lokal registrering» gir praktiske råd og veiledning i arbeidet med å kartlegge og registrere kulturminner.

Les mer

Nyttige nettsteder og referanser

Her har vi listet opp noen av de nettstedene som kan være til nytte i arbeidet med kulturminner.

Les mer