Kulturminner er kanskje like nødvendige for oss mennesker som luften vi puster og maten vi spiser. De gir oss en følelse av identitet og fellesskap. De forteller oss hvor vi kommer fra, om menneskenes forhold til hverandre og naturen og peker på hvor vi kan gå videre.

De er en kunnskapskilde til den historiske utviklingen. De vitner om kontinuitet og endring gjennom tidene. De forteller om tidligere tiders tilgang til og bruk av ressurser, om næringsvirksomhet og om menneskenes sosiale, religiøse og rituelle liv. Slik kunnskap gjør det mulig for oss og fremtidige generasjoner å tolke fortiden, forstå̊ vår egen tid og forme fremtiden.

Kulturminnene gir også muligheter for opplevelser av ulike slag. De bidrar til å gi steder særpreg, karakter og skjønnhet. De står for både trygghet og variasjon i det menneskepåvirkede miljøet, de gir gjenkjennelse og tilhørighet og skaper nysgjerrighet og kunnskapstørst i oss.