Haga GK har tre kulturminner registrert i 2001. Arkeologisk rapport foreligger. Klubben har gjennomført merking og skilting og forestår vedlikehold.

Man informerer om kulturminnene via baneguiden. Klubben har ikke søkt ekstern finansiering for noe, men har samarbeidet godt med grunneier.

Haga golfklubb
www.hagagolf.no
 adm@hagagolf.no
Tlf. 67 16 59 00