Klubben bruker det unike ved området aktivt i markedsføringen av banen.

Området er Verdal kommunes og et av Norges mest konsentrerte kulturmiljøer. Ved utviklingen og byggingen av banen samarbeidet man tett med både kommune, fylke, historielag og andre interessenter. Det har vært flere finansieringskilder, selv om grunneier og baneselskapet har tatt den største delen. 

Stiklestad Golfklubb
www.stiklestadgolf.com
klubbpost@stiklestad-golfklubb.no
Tlf. 91 82 60 10