Det er kilder som indikerer at det har vært aktivitet i området helt tilbake til 2700 f.Kr.

De første ni hullene på banen ligger i sin helhet på historisk grunn, med bl.a. gravhauger og et gammelt kirkested.  På «backnine» finnes det minnesmerker fra nyere tid. Klubben har fulgt opp anvisninger i arkeologisk rapport og har samarbeidet med både offentlige instanser og Nordlandsmuseet. De har også laget et opplegg som brukes ved turistbesøk og besøk fra skoleklasser.

Salten Golfklub
www.bodogolfpark.no
E-post: post@bodogolfpark.no
Telefon: 75 53 22 20