Det er kilder som indikerer at det har vært aktivitet i området helt tilbake til 2700 f.Kr.

De første ni hullene på banen ligger i sin helhet på historisk grunn, med bl.a. gravhauger og et gammelt kirkested.  På «backnine» finnes det minnesmerker fra nyere tid. Klubben har fulgt opp anvisninger i arkeologisk rapport og har samarbeidet med både offentlige instanser og Nordlandsmuseet. De har også laget et opplegg som brukes ved turistbesøk og besøk fra skoleklasser.

Bodø Golfpark er bygget på storgården Myklebostad og innbyr til store golfopplevelser i et landskap hvor mennesker har levd og høstet fra naturens rikdom i flere tusen år. Sporene står synlig i terrenget også i dag. De eldste funn etter mennesker her er 2700 år gamle. 

Navnet Myklebostad stammer fra norrøn tid og betyr «den store gården». I erkebiskop Aslak Bolts jordebok fra 1450 skrevet som Myklabostad og i Olav Engelbrektssons jordebok fra 1530 skrevet som Myklebostad. Fra 1649 – 1684 var Myklebostad skrivergård for sorenskriveren i Salten.

Salten Golfklub
www.bodogolfpark.no
E-post: post@bodogolfpark.no
Telefon: 75 53 22 20