Oversikt over kulturminneprosjekter som er gjennomført.

Norsjø GK

På og ved Norsjø golfbane finnes helleristninger, gravrøyser, fangstgroper og ruiner fra så langt tilbake som til ca. 600 - 1000 år e. Kr.

Les mer

Vestfold GK

Klubben ligger i et område med bosetting helt tilbake til 6000 f.Kr. og inneholder gravhauger fra vikingtiden.

Les mer

Salten GK

Det er kilder som indikerer at det har vært aktivitet i området helt tilbake til 2700 f.Kr.

Les mer

Stiklestad GK

Klubben bruker det unike ved området aktivt i markedsføringen av banen.

Les mer

Kongsvingers GK: «Vi har fått flere medlemmer og et mye bedre forhold til lokalsamfunnet!»

Kongsvingers GK på Liermoen Golf- og friluftspark har gjort en stor jobb med å tilrettelegge området for fritidsaktiviteter, sommer som vinter; for turgåere, skiløpere og rullestolbrukere. De har også fått mye støtte til og heder for arbeidet med kulturminner.

Les mer

Halden GK

Halden GK har en unik beliggenhet på et fredet område. De samarbeider tett med grunneieren, Mansbach-stiftelsen, som også eier og drifter Fredriksten festning.

Les mer

Haga GK

Haga GK har tre kulturminner registrert i 2001. Arkeologisk rapport foreligger. Klubben har gjennomført merking og skilting og forestår vedlikehold.

Les mer

«Det var en gang…»

I årene 1935 – 1938 fantes en golfbane, høyt oppe på fjellet, på Skeikampen i Gausdal. Det var en av de aller første banene i Norge og ble hyppig besøkt av tilreisende fra «hele verden».

Les mer