Målet med nettsiden er å bidra til at norske klubber som har kulturminner på eller ved sin bane, skal kunne ivareta disse på en betryggende måte og i størst mulig grad synliggjøre dem for publikum.

Prosjektet «Kulturminner på og ved golfbaner» ble igangsatt i 2017 av Faggruppe golfhistorie i samarbeid med golfklubbene Kongsvinger, Salten, Stiklestad, Haga, Halden og Vestfold.

En milepel ble nådd ved utgivelsen av en veileder med samme navn høsten 2019. En slik publikasjon har en svakhet ved at den er statisk og endelig. En digital versjon er lettere å vedlikeholde og oppdatere og samtidig gi muligheter for dialog underveis. Faggruppen har derfor utviklet denne nettsiden som et supplement til veilederen. Her vil det bli lagt ut praktiske tips og råd, oppdatert informasjon om hvor man kan søke tilskudd og støtte, samt opplysninger om aktuelle kontaktnett og relevante ressurser.

Både heftet og nettsiden skal senke terskelen for å sette din klubb i sving med et samfunnsoppdrag som vil synes i lokalmiljøet, og bidra til klubbens identitet og fellesskap.

Bruk fortiden til å sikre fremtiden.

 

 

 

 

 

TURISTFORENINGEN:
«VI HEIER PÅ INITIATIVET»

Vi i Den Norske Turistforening er veldig glad for at Norges Golfforbund vektlegger gode naturopplevelser gjennom samspillet kulturminner og natur. Å synliggjøre hvilke kulturminner som fins i landskapet rundt banen, beriker både golfspillet og naturopplevelsen. Det gir en tilleggsverdi uansett hvor mange slag en bruker på banen, og kan rett og slett snu tap til seier. Vi heier på dette initiativet for å ta vare på både historie og turopplevelse!

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang,
Den Norske Turistforening