Klubben ligger i et område med bosetting helt tilbake til 6000 f.Kr. og inneholder gravhauger fra vikingtiden.

Alt er sikret og merket i hht. forskriftene. I tillegg har klubben satt opp informative skilt som forteller om historien, og har beskrevet den i baneguiden. De gjennomfører en god del utadrettet informasjon overfor skoler, biblioteker og idrettslag. Klubben har selv båret kostnadene.

Vestfold Golklubb
www.vgk.no
kristin@vgk.no
Tlf. 33 36 25 00