På og ved Norsjø golfbane finnes helleristninger, gravrøyser, fangstgroper og ruiner fra så langt tilbake som til ca. 600 - 1000 år e. Kr.

Helleristninger og fornminner på Norsjø Golfbane ved Ulefoss.
Da seineste istid var over for om lag 10 000 år siden stod havet ca. 140 meter over dagens nivå i Midt-Telemark. Seinare steg landet, fordi den enorme isvekta som hadde trykt landet ned forsvant. Romnes lå ved en havfjord i 7 000 år, før terskelen ved utløpet av Telemarksvassdraget stoppet saltvannet utenfra, og Norsjø ble liggende som en ferskvanns sjø ca. 16 m over dagens nivå. Det er ikke kjent funn fra steinalderen (8000 – 1800 f. Kr.) på Romnes, men det ligger nokså sikkert bevart under golfbanene som har vært dyrka mark i 5 – 6000 år, eller i glovene ut mot sjøen. som "svaberget" ved hull 11.
Her finnes også gravrøys, kullmile (kølabånn) - markert med I på kartet - og ved stien opp mot utslaget på hull 9 et skilt -markert med G på kartet - som forklarer noe som kan ha vært et brennevinsbrenneri.
Noen av funnstedene er lite tilgjengelige, men de er der og er merket.

Informasjon fra fylket i 2015 (vedrørende odden ved hull 11).  Markert som A på kartet
«Vi har ikke mye informasjon om dette helleristningsfeltet vi heller, annet enn at det skal bestå av 7 skipsfigurer og noen linjer som ikke danner figurer, 4 skålgroper, samt 2 fotsåler. Skipsfigurer er relativt vanlig på norske helleristningsfelt og gir oss et innblikk i bruken av båten i bronsealderen. Ofte så ser vi det som er tolket som mannskapsstreker tegnet langs rekka på båten. Kan helleristningene også fortelle oss når styråren kom i bruk, hvor mange årer ble brukt osv.?

Skålgropene er runde skålformede rissinger og er den vanligste figurtypen fra bronsealderen i Norge.

Fotsåler er også relativt vanlige i bronsealderens bergkunst, fotsålen synes å være, i likhet med skålgropene, et universalsymbol som har stor utbredelse i tid og rom.» 

 

Beskrivelse av de forskjellige avmerkingene på kartet.