Har du/dere spørsmål eller informasjon om kulturminner dere arbeider med, kan dette sendes til Faggruppe golfhistorie ved bruk av skjema nedenfor.

Takk!

Vi har mottatt din forespørsel