En vesentlig del av golfsportens identitet er dens historie og tradisjoner, som går langt tilbake i tid. Kulturminner på og ved golfbanene er en del av denne identiteten. Å ivareta dem trenger ikke å bli kostnadskrevende eller arbeidskrevende for klubben. Det finnes mange muligheter for å søke om økonomisk støtte til formålet, både fra det offentlige og private bidragsytere. Klubbenes viktigste bidrag er engasjerte og entusiastiske ildsjeler blant medlemmene.

I de klubbene som allerede har gjennomført tiltak, er det ildsjeler blant medlemmene som har påtatt seg ansvar for registrering, merking og sikring i samarbeid med lokale myndigheter og frivillige krefter.

Kulturminner er kanskje like nødvendige for oss mennesker som luften vi puster inn, og maten vi spiser. De gir oss en følelse av identitet og fellesskap. De forteller oss hvor vi kommer fra, om menneskenes forhold til hverandre og naturen og peker på hvor vi kan gå videre. De er en kunnskapskilde til den historiske utviklingen. De vitner om kontinuitet og endring gjennom tidene. De forteller om tidligere tiders tilgang til og bruk av ressurser, om næringsvirksomhet og om menneskenes sosiale, religiøse og rituelle liv. Slik kunnskap gjør det mulig for oss og fremtidige generasjoner å tolke fortiden, forstå vår egen tid og forme fremtiden.

Gjennom dette prosjektet ønsker Faggruppe golfhistorie å gi historieinteresserte golfentusiaster lyst til å ta ansvar for kjente og mindre kjente kulturminner på og ved sin hjemmebane/klubb.

På dette nettstedet vil det fortløpende bli lagt ut praktiske tips og råd, oppdatert informasjon om og veiledning i hvor en kan søke om tilskudd og støtte, samt informasjon om viktige kontaktnett og forbindelser. Klubber som tar kontakt med faggruppen for veiledning, vil få hjelp.

 

MILJØMINISTEREN:
«ET BETYDNINGSFULLT BIDRAG»

Jeg er svært glad for det arbeidet Norges Golfforbund har gjort for å dokumentere og ta vare på egen historie. Når forbundet tar dette videre og legger til rette for registrering av kulturminner i tilknytning til golf og golfbaner, er det rett ut imponerende. Det å ta ansvar for egen historie er et betydningsfullt bidrag til vår felles hukommelse. Jeg vil ønske lykke til videre med å ta vare på en viktig del av norsk idrettshistorie.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen