I årene 1935 – 1938 fantes en golfbane, høyt oppe på fjellet, på Skeikampen i Gausdal. Det var en av de aller første banene i Norge og ble hyppig besøkt av tilreisende fra «hele verden».

Utspillsstedet på Skeikampen fra 1935-38 er, så vidt faggruppen kjenner til, det eneste golfrelaterte kulturminnet vi har. I 2016 ble det av Kulturminnefondet ansett for å ha en høy kulturminneverdi og fikk støtte som ga fleksibilitet i hvordan den ble benyttet. Man kan ikke forutsette at det vil bli utvist like stor fleksibilitet i alle saker, men Kulturminnefondet har vært meget positive til faggruppens arbeid og bidratt med råd og veiledning.

Det var en fem-hulls bane som var et aktivitetstilbud til sanatoriets gjester, men den ble nedlagt i 1938 som følge av en krangel om beite. Området grodde etterhvert igjen, men ble hugget og delvis ryddet i 2011. Her kom det frem rester av et gammelt utslagssted. En av grunneierne, Mathias Enge, og leder av NGFs Faggruppe golfhistorie, Jens N. Engelstad, ønsket å sikre og rydde det og deretter synliggjøre det for allmennheten gjennom skilting.

Prosjektet ble på oppdrag fra Skei GK og grunneierlaget gjennomført av golf- og historieinteresserte ildsjeler med økonomisk og faglig støtte fra Kulturminnefondet, Olav Thon Gruppen og Gausdal kommune.

Viktig praktisk hjelp ble ytt av Fylkeskonservatoren i Oppland med faglige råd om bl.a. sikring av kulturminnet, og ikke minst hjelp med utforming og produksjon av informasjonsskilt med tekst på norsk og engelsk. Alle, naturligvis også den nåværende klubben, Skei GK, deltok med stor entusiasme.

Dette prosjektet, sammen med lignende arbeid som var gjort av Kongsvingers GK, Stiklestad GK og Norsjø GK, var starten på Faggruppe golfhistories arbeid for å kartlegge, sikre og synliggjøre de kulturminnene som finnes på golfbaner.

Skei Golfklubb ble etablert som medlemsklubb i 1993.
http://www.skeigolf.no/
E-post: info@skeigolf.no
Telefon: +47 416 35 416