Halden GK har en unik beliggenhet på et fredet område. De samarbeider tett med grunneieren, Mansbach-stiftelsen, som også eier og drifter Fredriksten festning.

Det meste av Halden GKs areal ligger inne på festningsområdet. Hele området er fredet, noe som ble endelig vedtatt i 2014. Det er Mansbach-stiftelsen som nå eier området på totalt 1 500 dekar. Samarbeidet mellom golfklubb og stiftelse fungerer slik at hele området holdes åpent, noe som er viktig for bevaring av historien. Det er Mansbach-stiftelsen som bærer det økonomiske. Halden GKs viktigste bidrag har vært å finne ildsjeler som har forestått samarbeidet mellom stiftelsen og klubben. Klubben vedlikeholder to områder på banen og har planer om ytterligere skilting. De driver med utstrakt utadrettet informasjon til f.eks. skoler og bibliotek og har fått svært god respons i lokalsamfunnet.

Halden Golfklubb
www.haldengk.no
kontakt@haldengk.no
Tlf. 69 17 65 56