Det finnes en mengde stiftelser, fond og legater det kan søkes støtte fra i forbindelse med et kulturminneprosjekt.

Sparebankstiftelsen
Klubber som har tilhørighet i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark, kan søke prosjektstøtte. Søknadsfrist: 1. februar og 1. september.

Gjensidigestiftelsen
Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år. Gjensidigestiftelsen sitt mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn, og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv. Søknadsskjemaet åpner i juni, og søknadsfristen er 15. september.

Tilskuddsportalen (tilskuddsportalen.no) er en søkeportal med mer enn 3000 tilgjengelige tilskuddsordninger. Tilgang til denne gir deg også tilgang til intranettløsningen CrossWall som gir deg mulighet til å samhandle aktivt med ditt nettverk. Har kommunen abonnement, får lag og foreninger gratis tilgang.
Mer enn 130 norske kommuner abonnerer på tjenesten. Mange av kommunene gir sine lag og organisasjoner gratis tilgang til Tilskuddsportalen. Sjekk om din kommune har en slik avtale. 

Idrettskretsene 
Søk drettskretsens nettsider (Idrettskretsen) om tilskudd.

  

Gjør deg kjent med hjemmesidene og bruk dem aktivt.