Riksantikvaren har mange støtteordninger, og de fleste søknader sendes til/via fylkeskommunene.

Riksantikvaren sorterer under Klima- og miljødepartementet og sitter på mange tilskuddsordninger som vanligvis kanaliseres til/via Fylkesmannen. Det kan søkes om støtte til istandsetting, sikring og skjøtsel av kulturminner. Mens Riksantikvaren har det overordnede ansvar, er det kommunen(e) som har et særlig ansvar for kartlegging av kulturminner. 

www.riksantikvaren.no/prosjekter/kulturminne-i-kommunen også kalt KIK gir nærmere informasjon. Riksantikvarens håndbok «Kulturminner i kommunen» ligger på samme nettsted og er et helt nødvendig verktøy for en nybegynner. Den er beskrevet for seg i et senere kapitel. Riksantikvaren sitter også på flere databaser og registre slik som Askeladden som er en oversikt over 170 000 fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge (se under Nyttige nettsteder og referanser).

 

Gjør deg kjent med hjemmesiden og bruk den aktivt.
www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot