Andre nyttige referanser:
Riksantikvaren Håndbok for lokal registrering
Kulturminneforvaltning Sør-Trøndelag fylkeskommune (FK)
Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutredninger www.regjeringen.no
Leve med kulturminner, Stortingsmelding nr. 16 (20042005) www.regjeringen.no
Klima- og miljødepartementet Lov om kulturminner (Kulturminneboken)
Norsk institutt for kulturminneforskning håndbok
Nijos dokument 56/2005 av Kari Stensgaard og Geir-Harald Strand
Skjøtsel- og tilretteleggingsplan for Golfbaner og Kulturminne, Trones i Verdal av  Fylkesmann i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune