Kulturrådet gir støtte til kunst og kultur over hele landet. Rådet har støtteordninger for mange typer prosjekter og kulturarbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond.

Det er viktig at man først og fremst setter seg inn i gjeldende tildelingsregler og om man kvalifiserer til støtte. Regler for tildeling og beløpsgrenser endres årlig i statsbudsjettet, og det er flere søknadsfrister i løpet av året.  

Søknadsskjema ligger på nettet, og man søker via Altinn.

Det er mange krav som må oppfylles, og søknaden må være godt gjennomarbeidet. Hvem som er ansvarlig og autorisert til å inngå bindende avtaler må oppgis. Det er også spesifikke krav til rapportering og regnskap.

Kulturrådet  har vært  positive og hjelpsomme i faggruppens arbeid og bidratt aktivt med råd, veiledning og økonomisk støtte. Besøk deres nettside og sett deg inn i hva rådet kan hjelpe klubben din med.

www.kulturradet.no