Kulturminnefondets nettside har mye relevant og viktig informasjon.

Kulturminnefondets nettside, www.kulturminnefondet.no , har mye relevant og viktig informasjon. Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner, men også frivillige lag og organisasjoner kan søke, enten de eier kulturminnet selv eller forvalter det på vegne av andre. Fondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, slik som  hus og bygninger, hageanlegg og kulturlandskap.   Gamle klubbhus kan være et kulturminne som kvalifiserer til bidrag, men all støtte fra Kulturminnefondet forutsetter betydelig egeninnsats.

Kulturminnefondet prioriterer i hovedsak istandsetting av faste kulturminner, men det viktig at man følger med på fondets nettside for å holde seg oppdatert når det gjelder endringer i føringer og prioriteringer. Faggruppe golfhistorie vil løpende oppdatere denne nettsiden synkront med Kulturminnefondets årlige endringer.

På fondets nettside finnes også informasjon om andre statlige tilskuddsordninger. Fondet har også telefonservice (73 10 36 00) hvor en saksbehandler gir råd om tilrettelegging, skjøtsel av gravhauger og andre fysiske kulturminner. Særlig vil gamle klubbhus kunne bli bedømt som et verdifullt kulturminne som er verdig støtte til bevaring og bruk. 

Utspillsstedet på Skeikampen fra 193538 er, så vidt faggruppen kjenner til, det eneste golfrelaterte kulturminnet vi har. I 2016 ble det av Kulturminnefondet ansett for å ha en høy kulturminneverdi og fikk støtte som ga fleksibilitet i hvordan den ble benyttet. Man kan ikke forutsette at det vil bli utvist like stor fleksibilitet i alle saker, men Kulturminnefondet har vært meget positive til faggruppens arbeid og bidratt med råd og veiledning.

 

 


 

 

 

Regionale tilskuddsordninger, Kommunale tilskuddsordninger, relevante stiftelser og fond finnes på websiden:
https://kulturminnefondet.no/soknad/andre-tilskuddsordninger/