Historieinteresserte golfere trenger heldigvis ikke å finne opp kruttet på nytt. «Kulturminner i kommunen – Håndbok for lokal registrering» gir praktiske råd og veiledning i arbeidet med å kartlegge og registrere kulturminner.

Håndbok for lokal registrering er utgitt av Riksantikvaren (2013) og er nyttig for både kommuner, historielag, skoler, museer, grunneiere og interesserte ildsjeler i golfklubbene.

Håndboken har tre deler: En generell del om planlegging og organisering av kartleggings- og registreringsarbeidet, en del som omtaler det praktiske arbeidet med å kartlegge og registrere kulturminner, og en del som omhandler verdisetting og vekting av kulturminner.

Spesielt viktig for historieinteresserte enkeltpersoner er bokens andre del som inneholder råd og tips om dokumentasjon og kildebruk, og ikke minst om hvordan man bør gå frem i forhold til grunneiere og andre berørte. For de som selv utfører deler av feltarbeidet, gir denne delen av håndboken også informasjon om både skikk og bruk i felten og utstyr.

 

Håndboken gir mange gode råd. Anbefalt lesing.