Registrering er ikke nok. Kulturminnet må synliggjøres og bevares. Allmennheten må også få glede seg over arbeidet som er gjort.

Fra Stiklestad GK.

Fra Stiklestad GK.

Avgrensning, skilting og informasjon vil bidra til å bevare kulturminnet for kommende generasjoner.

Allemannsretten gir befolkningen rett til fri ferdsel hele året i utmark og på innmark om vinteren. Men ikke alle baner har plass eller mulighet til å la allmennheten bevege seg fritt på banen, hovedsakelig av sikkerhetsmessige årsaker. Imidlertid vil alle kunne ha gleden av å oppleve kulturminner utenom golfsesongen, og golfere vil ha gleden året rundt. Det finnes også eksempler (turstier, rasteplasser) på at turgåere og golfere kan bruke området samtidig også i golfsesongen dersom forholdene legges til rette for det.

Synliggjøring handler også om å informere allmennheten om hva klubbene har gjort for å ivareta kulturminner. Dette er viktig for å tiltrekke seg nye medlemmer og for å kunne søke om støtte til vedlikehold og videreutvikling. Lokale medier bør få informasjon om nye prosjekter, og baneguider kan med fordel utstyres med informasjon om kulturminnene.