Et kulturminne skal være omfattet av en skjøtselsplan utarbeidet av overordnet myndighet (Fylkeskonservator, Byantikvar eller lignende) som regulerer merking, sikring og vedlikehold, og som går i detalj om hva, hvordan og hvor ofte ting bør gjøres.

For en golfbane blir dette grunneiers, klubbens og greenkeepers arbeidsdokument
og veileder for kulturminnet. Det er stor variasjon i hva som kreves, og hva som tillates. I visse tilfeller gis det noe tilskudd, og det er som regel tatt med i skjøtselsplanen. Så godt som alle kulturminner på og ved golfbaner som Faggruppe golfhistorie kjenner til, er merket med blå staker med grønn topp. Om det må merkes utover dette, varierer fra fylke til fylke.