Et «nytt» kulturminne betyr ikke nødvendigvis at det er ukjent fra før, men at det ikke tidligere har vært kartlagt, og at det hittil ikke er samlet inn systematiske opplysninger om det.

Husk at kommune og fylkeskommune også kan ha opplysninger om kulturminner som ikke ligger i Askeladden, den offentlige databasen for kulturminner og nærmere beskrevet under Ressurser og Tilskudd.

Det første du bør gjøre, hvis du tror du har funnet et helt nytt kulturminne, er å kontakte kommunens kulturminneansvarlige, kanskje også fylkeskonservatoren, og be om en oversikt i Askeladden over kulturminner på og ved din golfbane eller ditt område. Spør om disse i tilfelle er registrert med tekst og bilder i Askeladden.

Hvis kulturminnet ikke er registrert fra før, bør du orientere historielag, eventuelle lokale museer og ikke minst grunneieren om hva du ønsker å foreta deg.